فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان
دو نفر از ائمه زمام خلافت را به دست گرفتند، پس خلافت و فرمانروایی ده نفر بقیه کجاست؟
دو نفر از ائمه زمام خلافت را به دست گرفتند، پس خلافت و فرمانروایی ده نفر بقیه کجاست؟

پاسخ
گرد آورنده یا طراحان پرسش‌ها تصور کرده‌اند مراد از خلافت، خلافت انتخابی است، از این رو است که می‌گویند: خلافت آن ده نفر دیگر کجاست؟ ایشان از مکتب استادان خود پیروی می‌کنند و امامت را مقامی دنیایی و قدرتی ظاهری تلقی می‌کنند و چون آن ده نفر دیگر انتخاب نشدند و قدرت ظاهری نداشتند، پس فاقد خلافت بودند! در حالی‌که امامت به‌سان نبوت، یک منصب الهی است با این تفاوت که پیامبر، پذیرای وحی و پایه‌گذار دین است و امام بیانگر شریعت و ادامه دهنده راه پیامبر؛ خواه مردم بپذیرند و خواه نپذیرند. مشروعیت امامت از آن‌ها گرفته نشده است.
در اینجا سرزنش متوجه مردم است که چرا حجت خدا را نشناختند و او پیروی نکردند، نه متوجه آن امام و حجت خدا که چرا قدرت نداشته است؟«1»

1. پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان، محمد طبری، ص 159