فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان
هریک از اهل بیت پیامبرصلی الله علیه و آله ادعای امامت نماید و چیزهای خارق‌العاده‌ای که نشانگرصدق و راستگویی او است، ارائه کند، امامتش در نزد شیعیان ثابت می‌شود. اما زید بن علی با این‌که ادعای امامت کرد، شیعان امامتش را نپذیرفتند و در مقابل، امامت را از آن
هریک از اهل بیت پیامبرصلی الله علیه و آله ادعای امامت نماید و چیزهای خارق‌العاده‌ای که نشانگرصدق و راستگویی او است، ارائه کند، امامتش در نزد شیعیان ثابت می‌شود. اما زید بن علی با این‌که ادعای امامت کرد، شیعان امامتش را نپذیرفتند و در مقابل، امامت را از آنِ مهدی غایب، که ادعای امامت نکرد، دانستند؟!

پاسخ
اوّلًا: گرد آورنده پرسش‌ها شیعه شناس نیست؛ زیرا او شیعه امامیه را با شیعه زیدی اشتباه گرفته است. در مکتب شیعه امامی، امامت با تنصیص امام پیشین بر امام بعدی ثابت می‌شود و چون امام سجاد علیه السلام بر امامت فرزندش امام باقر تنصیص کرده بود، پذیرفته شد، و هرگز جناب زید، دعوت به خویشتن نکرد. دعوت او به «الرضا من آل محمد» بوده و هرگز آن را بر خود تطبیق نکرد.
ثانیاً: در مکتب شیعه زیدی، شرط امامت، نشان دادن اعجاز نیست، بلکه شرط امامت فاطمی بودن و علم و شجاعت و دعوت به نفس است.
بنابراین، آنچه که به شیعیان نسبت می‌دهد، با هیچ یک از دو فرقه تطبیق نمی‌کند.«1»

1. پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان، محمد طبری، ص 292