فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان
روایاتی در کتاب‌های شیعه هست که با روایات اهل سنت در زمینه عقاید و نپذیرفتن بدعت‌ها مطابق است، ولی شیعیان آنها را به بهانه این که از روی تقیهصادر شده، کنار می‌گذارند، چرا؟
روایاتی در کتاب‌های شیعه هست که با روایات اهل سنت در زمینه عقاید و نپذیرفتن بدعت‌ها مطابق است، ولی شیعیان آنها را به بهانه این که از روی تقیهصادر شده، کنار می‌گذارند، چرا؟

پاسخ
ادّعا کاری است آسان و ارائه دلیل امری است مشکل. کدام روایت در کتب شیعه، در مورد عقاید و بدعت‌ها وارد شده و هماهنگ با روایات اهل سنت بوده، ولی علما آن را بدون دلیل کنار گذاشته‌اند؟! «1»

1- پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان، محمد طبری، ص 309