فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان
علمای شیعه می‌گویند: در کتاب کافی کلینی، روایتصحیح و ضعیف وجود دارد و از طرفی بر این باورند که این کتاب به حضرت مهدی عرضه شده و اوگفته‌است: این‌کتاب برای شیعیان ماکافی‌است. اگر به‌آن حضرت‌عرضه شده چرا روایات ضعیف مشخص نگردیده‌است؟!
علمای شیعه می‌گویند: در کتاب کافی کلینی، روایتصحیح و ضعیف وجود دارد و از طرفی بر این باورند که این کتاب به حضرت مهدی عرضه شده و اوگفته‌است: این‌کتاب برای شیعیان ماکافی‌است. اگر به‌آن حضرت‌عرضه شده چرا روایات ضعیف مشخص نگردیده‌است؟!

پاسخ
کتاب کافی، کتابی مهم و ارزشمند برای جهان اسلام است، که بیشترین روایاتصحیح در باب احکام و معارف را داراست، ولی در عین حال بر خلاف غلوّ سلفی‌ها کهصحیح بخاری و مسلم را خالی از هرگونه روایت ضعیف می‌دانند، کتاب کافی خالی از روایت ضعیف نیست و این نشانه واقع‌گرایی علمای شیعه است و امّا آنچه که در ذیل سؤال آمده که علمای شیعه می‌گویند: «این کتاب به مهدی عرضه شد» افترایی بیش نیست. هرگز علمای شیعه این سخن را نمی‌گویند، بلکه در مقدمه کافی، مترجم حالات شیخ کلینی می‌گوید: «ویعتقد بعض العلماء أنّه عرض علی القائم»؛ یعنی برخی از علما چنین اعتقادی داشته‌اند که این کتاب بر امام مهدی عرضه شده است. مسلّماً چنین قول نادری آن هم بدون سند نمی‌تواند مایه اشکال یا سؤال باشد.
حال فرض کنید حضرت مهدی علیه السلام چنین سخنی را فرموده است ولی او این سخن را درباره تمام روایات کافی فرموده که قسمتی از آن است که روایات ما را بر کتاب اللَّه عرضه کنید درصورتی که با قرآن موافق بود بگیرید. بنابراین، کتاب کافی برای شیعیان کافی است امّا با معیارهایی که در آن آمده است. «1»

1- پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان، محمد طبری، ص 337