فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

آخرين دروس

سال تحصيلي 88-89
دو شنبه 17/3/89-هفدهم خرداد ماه

موضوع: هرگاه رکعت سوم و چهارم  امام باشد و رکعت اول و دوم ماموم، آیا ماموم می‌تواند تسبیحات را بخواند یا وظیفه‌ی او حتماً قرائت است؟ بحث در این است که...

سال تحصيلي 88-89
سه شنبه 11/3/89-یازدهم خرداد ماه

موضوع: ادله‌ی قائلین به عدم وجوب متابعت در اقوال کسانی که می‌گفتند متابعت واجب نیستند، در حقیقت یک دلیل بیشتر ندارند و آن این است که اگر متابعت واجب باشد، ‌باید...

سال تحصيلي 88-89
دو شنبه 10/3/89-دهم خرداد ماه

پرسش در جلسه‌ی قبل سوالی را مطرح کردیم و آن این است که روایت غیاث ابن ابراهیم در باره‌ی «رفع الرأس من الرکوع و السجود» است، و حال آنکه روایت ابن...

سال تحصيلي 88-89
یکشنبه 9/3/89-نهم خرداد ماه

بحث ما در وجوب متابعت ماموم از امام بود و ما گقتیم که متابعت واجب است. به بیان دیگر تمام این مسائل در اطراف متابعت است،زیرا یکی از فرائض در صلات...

سال تحصيلي 88-89
شنبه 8/3/89-هشتم خرداد ماه

موضوع: وظیفه‌ی شخصی که عمداً قبل از امام سر از رکوع برمی‌دارد فرع پنجم این است که اگر کسی قبل از امام عمداً سر از رکوع برداشت، وظیفه‌اش چیست؟ ‌مرحوم محقق می‌فرماید:...

سال تحصيلي 88-89
چهار شنبه 5/3/89-پنجم خردادماه

موضوع: فی وجوب العود و المتابعة علی المأموم إذا رفع رأسه من الرکوع و السجود قبل الإمام مرحوم سید در مسئله‌ی نهم، هفت فرع را متذکر می‌شود: 1: فرع اول...

سال تحصيلي 88-89
سه شنبه 3/4 /89-چهارم خرداد ماه

موضوع: آیا وجوب متابعت از نوع وجوب تکلیفی است یا از نوع وجوب وضعی، و قول مختار کدام است؟ بعد از آنکه معنای متابعت را روشن کردیم، آیا وجوب متابعت از...

سال تحصيلي 88-89
دوشنبه 3 /3 /89-سوم خرداد ماه

بحث ما در باره‌ی متابعت ماموم از امام است، به این معنا که ماموم باید در افعال و اقوال صلات از امام متابعت کند، لازم است که در اینجا در...

سال تحصيلي 88-89
یکشنبه 2/3/89-دوم خرداد ماه

موضوع: آیا در صورت مسموع نبودن صدای امام، ماموم می‌تواند حمد را بخواند یا نه؟ المسألة الثانیة لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهة البعد، أو جهة کون المأموم...

سال تحصيلي 88-89
شنبه 1/3/89-شنبه یکم خرداد ماه

موضوع: وظیفه‌ی ماموم - نسبت خواندن حمد – در صورت نشنیدن صوت یا همهمه‌ی امام، چیست؟ الفرع الرابع: إذا لم یسمع صوت الإمام و لو همهمته فرع چهارم این است که...

سال تحصيلي 88-89
چهار شنبه 29/2/89-بیست و نهم اردیبهشت ماه

موضوع: حکم قراءة المأموم فی الأولیین من الجهریة فرع اول این بود که آیا ماموم می‌تواند در دو رکعت اول صلوات اخفاتیه، قرائت را بخواند یا نه؟ ما به این نتیجه...

سال تحصيلي 88-89
سه شنبه 28/2/89-بیست و هشتم اردیبهشت ماه

موضوع: حکم قراءة المأموم خلف  الإمام فی الأولیین من الإخفاتیه بحث ما در اولین مسئله از فصل سوم است، اولین مسئله دارای فروعی می‌ باشد و  ما در فرع اول هستیم...

سال تحصيلي 88-89
چهار شنبه 22/2/89-بیست و دوم اردیبهشت ماه

موضوع: آیا ماموم در دو رکعت اول صلوات اخفاتیه، حق خواندن حمد و سوره را دارد یا نه؟ بحث در این مسئله در پنج فرع است و  فعلاً مهم...

سال تحصيلي 88-89
سه شنبه 21/2/89-بیست و یکم اردیبهشت ماه

موضوع: اشکالات صلات استداره‌ای اگر میزان در قرب و بعد کعبه‌ی معظمه‌ باشد، گاهی می‌شود که امام نسبت به کعبه دورتر است و ماموم  نسبت به آن نزدیکتر. اشکال دوم مسئله‌ی مواجه...

سال تحصيلي 88-89
دوشنبه 20/2/89-بیستم اردیبهشت ماه

موضوع: حکم نماز استداره‌ای جماعة همان گونه که بیان شد، نماز بر دور کعبه در زمان عبد الملک بن مروان رسمیت پیدا کرد‌،چون امام در بخش اعلای مسجد (مقام ابراهیم)...

سال تحصيلي 88-89
یکشنبه 19/2/89-نوزدهم اردیبهشت ماه

موضوع: حکم جماعت و نماز صف  متاخر بعد از علم به بطلان صلات صف متقدم  المسألة الحادیة و العشرون  إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة‌ الفصل...

سال تحصيلي 88-89
شنبه 18/2/89-هجدهم اردیبهشت ماه

موضوع: حکم حائلی که فقط در  حال رکوع و جلوس حائل است نه در حال قیام المسألة الرابعة عشر «إذا کان الحائل ممّا لا یمنع عن المشاهدة حال القیام، و لکن یمنع...

سال تحصيلي 88-89
چهار شنبه 15/2/85-پانزدهم اردیبهشت ماه

المسألة الحادیة عشر لو دخل فی الصلاة مع وجود الحائل جاهلاً به – لعمی أو نحوه – لم تصحّ جماعة، فان التفت قبل أن یعمل ما ینافی صلاة المنفرد أتمّ منفرداً...

سال تحصيلي 88-89
سه‌شنبه 14/2/89-چهاردهم اردیبهشت ماه

عبارتی در روایت زراره داشتیم که فرمود فقط نماز کسی درست است که «إذا کان بحیال الباب». این عبارت را به دو صورت می‌توان معنا کرد: یکی اینکه مراد از...

سال تحصيلي 88-89
دو شنبه 13/2/89-سیزدهم اردیبهشت ماه

قسمتی از مسئله در بحث قبل حل شد که در حقیقت به این نتیجه رسیدیم: همین مقدار که انسان به وسیله‌ی یک نفر دیگر به امام متصل باشد کافی است...