فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

آخرين دروس

سال تحصيلي 91-90
درس چهارشنبه 09/01/91-مقادیر الدیات

بعد از آنکه اقسام قتل را خواندیم و گفتیم که قتل یا عمد است یا شبه العمد و یا خطا، اینک مقدار دیه قتل را بیان می‌کنیم، به شرط...

سال تحصيلي 91-90
درس سه شنبه 08/01/91-اقسام قتل

قبل از مسئله پنجم، حضرت امام میزان قتل عمد را بیان فرمود، قتل عمد عبارت از این است که قاصد قتل باشد و آلت هم قتاله باشد، یا لا اقل...

سال تحصيلي 91-90
درس دوشنبه 07/01/91-کتاب الدّیات

یکی از مسائلی که مربوط به سیاست اسلام می‌باشد، مسئله دیات است. به بیان دیگر کتبی که در فقه کتاب حدود، قصاص و دیات نام نهاده شده‌اند، جزء سیاسیات...

سال تحصيلي 91-90
درس چهارشنبه 24/12/90-عفو جانی قبل از اندمال جنایت، چه حکمی دارد؟

در فرع ثامن و هشتم دو بخش و دو محور داشتیم، بخش اول این بود که قبل از آنکه انگشت کسی اندمال پیدا کند و خوب بشود، آیا طرف حق...

سال تحصيلي 91-90
درس سه شنبه 23/12/90-اگر مجنی علیه در مقام قصاص،دست چپ را به جای دست راست قطع کند، قصاص و دیه ساقط است یا ساقط نیست؟

همان گونه که قبلاً بیان گردید، بحث ما در فرع ششم است و آنکه مجنی علیه می‌داند که دست، دست چپ است، جانی هم می‌داند که این دست، دست...

سال تحصيلي 91-90
درس دوشنبه 22/12/90-هرگاه شخص واحد نسبت به دو نفر مرتکب جنایت بشود،یعنی هم انامل علیای زید را قطع کند و هم انامل وسطای عمرو را، حکمش از نظر قصاص و عدم قصاص چیست؟

الخامس: لو قطع من واحد الأنملة العلیا، الخ» بحث ما در فرع پنجم است، منتها باید دانست که همین فرع «پنجم» خودش چهار زیر مجموعه دارد که ما...

سال تحصيلي 91-90
درس يكشنبه 21/12/90-هرگاه در دست جانی و مجنی علیه یا در دست یکی از آنها انگشت زائد و اضافی باشد، حکمش از نظر قصاص و عدم قصاص چیست؟

در این فرع چهارم (که فرع اصلی است) شش فرع دیگر داریم که در واقع زیر مجموعه‌ فرع اصلی به حساب می‌آیند. قبل از هر چیز باید بدانیم که...

سال تحصيلي 91-90
درس شنبه 20/12/90-حکم جایی که قطع اصبع و انگشت، سبب قتل مجنی علیه بشود

الثانی:« لو قطع إصبع رجل فسرت إلی کفه بحیث قطعت،‌الخ» جضرت امام در این «الثانی» فروع شگانه را متعرض می‌شوند، البته همه این فروع بر اساس قواعد تنظیم شده، یعنی نص...

سال تحصيلي 91-90
درس چهارشنبه 17/12/90-هر گاه جانی صحیح الید،دست ناقص الید را قطع کند یا بالعکس، حکمش چیست؟

حضرت امام می فرماید در اینجا فرع است: فرع اول فرع اول خودش دارای دو شق است: الف: شق اول این است که دست «جانی» ناقص است، یعنی یک انگشت یا دو...

سال تحصيلي 91-90
درس سه شنبه 16/12/90-احکام قصاص دستگاه تناسلی زن

المسألة الحادیة والأربعون: فی الشفرین القصاص در این مسائلی که می خوانیم، غالباً روایت نداریم مگر خیلی کم و نادر، فلذا باید از عمومات استفاده کنیم مانند: « فَمَنِ اعْتَدَىٰ...

سال تحصيلي 91-90
درس دوشنبه 15/12/90-احکام قصاص دستگاه تناسلی مرد

در اینجا بحث در قصاص ذکر است، ایشان (حضرت امام) در قصاص ذکر سه فرع را متذکر است: فرع اول فرع اول این است که اگر کسی، آلت و ذکر دیگری...

سال تحصيلي 91-90
درس يكشنبه 14/12/90-هرگاه دندان مجنی علیه قبل از قصاص جانی دوباره بروید، حکمش از نظر قصاص و عدم قصاص چیست؟

دو مسئله داریم که در حقیقت راجع به موضوع واحد است، با این تفاوت که یکی از آنها قبل از قصاص است و دومی بعد از قصاص، فرض کردیم...

سال تحصيلي 91-90
درس شنبه 13/12/90-هرگاه دندان مجنی علیه قبل از قصاص جانی دوباره بروید، حکمش از نظر قصاص و عدم قصاص چیست؟

بحث در این بود که کسی از روی عمد دندان شخصی را کنده و هنوز جانی قصاص نشده که دندانش دوباره رویید، البته بحث در باره بچه نیست، بلکه در...

سال تحصيلي 91-90
درس چهارشنبه 10/12/90-آیا جنایت بر ثدی و پستان، قصاص دارد یا نه؟

المسألة الثانیة و الثلاثون همان گونه که می‌دانید، پستان از دو چیز تشکیل شده: الف: «پستان» که عرب به آن می‌گویند: «ثدی». ب: سر و نوک پستان، که عرب به آن می‌گویند:«...

سال تحصيلي 91-90
درس سه شنبه 09/12/90-آیا در قصاص أنف و بینی میزان مساحت است یا نسبت؟

بحث در این بود که اگر کسی، مقداری از بینی شخصی را قطع کرد، یا از مارنش مقداری را قطع کرد،‌در اینجا میزان چیست، آیا میزان در بینی مساحت است...

سال تحصيلي 91-90
درس دو شنبه 08/12/90-آیا در قصاص انف و بینی، مماثلت من جمیع الجهات شرط است یا نه؟

المسألة الثامنة و العشرون مسئله‌ی بیست و هشتم در باره انف و بینی است، کلمه انف (که همان بینی در زبان فارسی باشد) از سه قسمت تشکیل یافته، 1:...

سال تحصيلي 91-90
درس يكشنبه 07/12/90-آیا اگر کسی حاجب و ابرو یا ریش دیگری را بتراشد، قصاص دارد یا نه؟

بحث ما در مسئله بیست و ششم است و آن اینکه اگر کسی عمداً ابروی فردی را تراشید، یا ریش او را تراشید، یا اهداب چشمش تراشید یا سوزاند، آیا...

سال تحصيلي 91-90
درس شنبه 06/12/90-آیا اعمی و کور، حق قصاص گرفتن از آدم صحیح را دارد یا نه؟

موضوع: آیا اعمی و کور، حق قصاص گرفتن از آدم صحیح را دارد یا نه؟ المسألة الثالثة و العشرون: لو قلع عیناً عمیاء قائمة فلا یقتص منه، و علیه ثلث الدیة. هر...

سال تحصيلي 91-90
درس چهارشنبه 03/12/90-آیا اعور (یک چشم) بخاطر جنایتی که بر چشم کسی وارد کرده قصاص می‌شود یا نه؟

المسألة الحادیة و العشرون مسئله بیست و یکم و بیست و دوم راجع به اعور است، «اعور» به کسی می‌گویند که یک چشمش بینا و چشم دیگرش نابینا باشد، که در...

سال تحصيلي 91-90
درس سه شنبه 02/12/90-حکم قصاص أذن وگوش

بحث ما در مسئله نوزدهم است، حضرت امام در این مسئله سه فرع را مطرح ‌می‌کند، و یک فرع دیگر را ما اضافه می‌کنیم که در مجموع می‌شود: چهار...