فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

آخرين دروس

سال تحصيلي 90-89
درس چهارشنبه 18/03/90-بقاء بر میت

 در جلسه ی قبل تقلید ابتدایی از میت را بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که جایز نیست. امروز در مورد بقاء بر میت بحث می کنیم. این بحث...

سال تحصيلي 90-89
درس سه شنبه 17/03/90-تقلید ابتدایی از میت

 در جلسه ی قبل تا حدودی بحث تقلید میت را مطرح کردیم و گفتیم عقل می گوید تقلید از حی مقطوع الحجیة است ولی تقلید از میت مشکوک الحجیة می...

سال تحصيلي 90-89
درس چهارشنبه 11/03/90-تقلید بدوی از میت

 فصل فی تقلید المیت:  آخرین فصلی که صاحب کفایة دارد بحث تقلید میت است. تقلید میت گاه بدوی است و گاه استمراری:  تقلید بدوی از میت این است که انسان که بالغ...

سال تحصيلي 90-89
درس سه شنبه 10/03/90-تقلید از اعلم

 گفتیم تقلید از اعلم سه صورت دارد.  صورت اول این است علم داریم فتاوای اعلم با عالم یکی باشد. این صورت جای بحث ندارد.  صورت دوم جایی است که فتاوای آن دو...

سال تحصيلي 90-89
درس دوشنبه 09/03/90-لزوم تقلید از اعلم

 قائلان به اینکه تقلید اعلم واجب است به سه دلیل استدلال کرده اند. دلیل اول اصل عقلی است و آن اینکه رای هیچ کس برای هیچ کس حجت نیست و...

سال تحصيلي 90-89
درس یکشنبه 08/03/90-دلیل مجتهد بر تقلید از اعلم

 بحث در تقلید اعلم است که آیا تقلید از فاضل واجب است یا اینکه ما بین تقلید از فاضل و مفضول مخیر هستیم  در جلسه ی قبل تکلیف عامی را مطرح...

سال تحصيلي 90-89
درس شنبه 07/03/90-دلیل مخالفان تقلید و تقلید از اعلم

 کسانی که با تقلید مخالف هستند دو نوع استدلال را ارائه می دهند.  اشکال اول اینکه تقلید شیعیان و یا مسلمانان از مراجع تقلید، عینا مانند تقلید مشرکان از اجداد خودشان...

سال تحصيلي 90-89
درس چهارشنبه 04/03/90-دلیل عامی و مجتهد بر جواز تقلید

 گفتیم تقلید در اصطلاح همان عمل است که به فتوای غیر مستند می باشد. بعد گفتیم تقلید موضوع حکم نیست و مسائلی که ادعا شده است که در آنها تقلید...

سال تحصيلي 90-89
درس دوشنبه 02/03/90-معنای اصطلاحی تقلید

 الکلام فی التقلید:  دیروز تقلید را از نظر لغوی معنا کردیم. اما معنای اصطلاحی تقلید:  برای تقلید معنای بسیاری ارائه شده است که ما بعضی از آنها را متعرض می شویم:  تعریف اول:...

سال تحصيلي 90-89
درس یکشنبه 01/03/90-تبدل رای مجتهد و اجزاء و مسئله ی تقلید

 سخن در این است که مجتهدی مطابق رایی شد و مدتی خود و مقلدش به آن عمل کردند و بعد رایش عوض شد، تکلیف اعمال گذشته چیست. گفتیم شکی در...

سال تحصيلي 90-89
درس شنبه 31/02/90-اذا تبدل اجتهاد المجتهد

 فصل: اذا تبدل اجتهاد المجتهد  مجتهدی در زمانی استنباط کرده است و رایش بر امری محقق شده است و بعد از مدتی دوباره استنباط کرد و رایش عوض شد. بحث در...

سال تحصيلي 90-89
درس چهارشنبه 28/02/90-التخطئه و التصویب

 فصل فی التخطئة و التصویب  محقق خراسانی این فصل را در کفایه مطرح کرده است. مراد از این فصل این است که قائلان به تخطئه می گویند: خداوند متعال در تمام...

سال تحصيلي 90-89
درس سه شنبه 27/02/90-علوم پیش نیاز برای اجتهاد

 بحث در این است که چه چیزهایی برای اجتهاد به عنوان پیش نیاز احتیاج است. در جلسه ی قبل کلام محقق خراسانی را نقل کردیم و گفتیم: ایشان این بحث...

سال تحصيلي 90-89
درس دوشنبه 26/02/90-اجتهاد مطلق و متجزی

 اجتهاد مطلق این است که یک فرد توانایی استنباط تمام مسائل را دارد یعنی از اول طهارت تا آخر دیات را می تواند استنباط.  در مقابل او، مجتهد متجزی است. او...

سال تحصيلي 90-89
درس یکشنبه 25/02/90-حجیت قضاوت مجتهد

 گفتیم مجتهد موضوع چهار حکم است که عبارتند از اینکه باید به رای خودش عمل کند، اگر استنباط کرده باشد حرام است به دیگری مراجعه کند، عامی می تواند از...

سال تحصيلي 90-89
درس شنبه 24/02/90-اجتهاد و تقلید

 سخن در مورد این است که آیا عامی می تواند به مجتهد انسدادی مراجعه کند یا نه. واضح است که می تواند به مجتهد انفتاحی مراجعه کند (مجتهدی که می...

سال تحصيلي 90-89
درس چهارشنبه 21/02/90-الاجتهاد و التقلید

 گفتیم مجتهد موضوع برای چند حکم است. یجوز العمل برایه یحرم علیه التقلید و الرجوع الی الغیر یجوز للعامی ان یرجع الیه (تا مقلد او شود) نفوذ قضائه فی الناس (اگر قاضی شد رایش...

سال تحصيلي 90-89
درس سه شنبه 20/02/90-الاجتهاد و التقلید

 الکلام فی الاجتهاد و التقلید  این بحث جزء علم اصول نیست ولی با علم اصول بی ارتباط هم نمی باشد از این محقق خراسانی این بحث را جزء خاتمه قرار داده...

سال تحصيلي 90-89
درس دوشنبه 19/02/90-تعارض دو دلیل به شکل عام و خاص من وجه

 بحث در جایی است که بین دو خبر عموم و خصوص من وجه باشد. در جلسه ی قبل مثال فقهی آن را بیان کردیم و در این جلسه مثالی عامیانه...

سال تحصيلي 90-89
درس یکشنبه 18/02/90-جواز و عدم جواز تعدی از مرحجات منصوصه به غیر منصوصه

 سخن در این است که آیا می توانیم از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه تعدی کنیم؟  منصوص عبارت است از صفات راوی، شهرت، موافقت کتاب و مخالفت عامه. غیر منصوص مواردی...