فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

آخرين دروس

سال تحصيلي 91-90
درس سه شنبه 23/12/90-اگر مجنی علیه در مقام قصاص،دست چپ را به جای دست راست قطع کند، قصاص و دیه ساقط است یا ساقط نیست؟

همان گونه که قبلاً بیان گردید، بحث ما در فرع ششم است و آنکه مجنی علیه می‌داند که دست، دست چپ است، جانی هم می‌داند که این دست، دست...

سال تحصيلي 91-90
درس چهارشنبه 09/01/91-شرط صحت

اشکالی که در شرط شده است این است که در شرط باید همواره مقارن با مشروط باشد و مقدم و مؤخر از آن نباشد. زیرا شرط جزء علت است و...

سال تحصيلي 91-90
درس سه شنبه 08/01/91-شرط متقدم، مقارن و متأخر

گفتیم مقدمة یا از باب شرط متقدم است یا شرط مقارن و یا شرط متأخر. بعد گفتیم: ان الشرط علی اقسام ثلاثة که هر یک از این سه شرط خود گاه...

سال تحصيلي 91-90
درس دوشنبه 07/01/91-مقدمۀ متقدم، مقارن و متأخر

برای مقدمه تقسیماتی را ذکر کردیم که هر تقسیم به ملاک خاصی انجام می شد. التقسم الرابع للمقدمة: مقدمة (و یا شروط) نسبت به مأمور به گاه شرط مقدم است و...

سال تحصيلي 91-90
درس يكشنبه 28/12/90-تقسمات مقدمه ی واجب

التقسیم الثالث للمقدمة: نسبت ذی المقدمة به مقدمة به چهار گونه است: گاهی وجود ذی المقدمة بستگی به وجود مقدمه دارد: مانند اجزاء که اگر نباید ذی المقدمة نمی تواند به...

سال تحصيلي 91-90
درس شنبه 27/12/90-مقدمه ی داخلیة و خارجیة

برای مقدمة تقسیماتی وجود دارد. اولین تقسیمی که محقق خراسانی مطرح می کند تقسیم آن به مقدمه ی داخلیة و خارجیة است. در مورد مقده ی داخلیة باید در سه مقام...

سال تحصيلي 91-90
درس چهارشنبه 24/12/90-مقدمه ی داخلیة

الامر الثالث فی تقسیمات المقدمة: تقسیم المقدمة الی داخلیة و خارجیة: مقدمه ی داخلیة آن است که در خود ذی المقدمة موجود است. مقدمه ی خارجیة در ذی المقدمة موجود نیست. مثلا...

سال تحصيلي 91-90
درس سه شنبه 23/12/90-مقدمه ی واجب

گفتیم بحث مقدمه ی واجب از باب ملازمه بین اراده ی ذی المقدمة و اراده ی مقدمة و به تعبیر دیگر از باب ملازمه بین وجوب ذی المقدمة و وجوب...

سال تحصيلي 91-90
درس دوشنبه 22/12/90-تبدل رأی مجتهد، مقدمه ی واجب

بحث در تبدل رأی مجتهد است و گفتیم اگر مجتهدی فوت کند و مقلد به مجتهد دیگری مراجعه کند که فتاوای آن در عبادیات با مجتهد قبلی متفاوت باشد اعمال...

سال تحصيلي 91-90
درس يكشنبه 21/12/90-الاجزاء فی الاوامر الظاهریة

التنبیه الثانی: الاجزاء و التصویب کسانی که در امارات و اصول قائل به اجزاء نیستند ما را متهم به تصویب می کنند و می گویند: قول به اجزاء لازمه ی قول...

سال تحصيلي 91-90
درس شنبه 20/12/90-اجزاء در اوامر ظاهریة

گفتیم امتثال هر امری مسقط خود آن امر است به این معنا که امتثال امر واقعی مسقط امر واقعی و امتثال امر ظاهری مسقط امر ظاهری است و هکذا. بحث در...

سال تحصيلي 91-90
درس چهارشنبه 17/12/90-اجزاء در اوامر ظاهریة

بحث در اوامر ظاهریة است. گفتیم گاهی از اوقات اماره را از طریق طریقیت حجت می دانیم و قول ثقه حجت است چون طریق به واقع است. گاه حجیت اماره...

سال تحصيلي 91-90
درس سه شنبه 16/12/90-اجزاء در اوامر ظاهریة

بحث در اجزاء در اوامر ظاهریة است. اگر کسی امر اضطراری را امتثال کن و بعد خلاف آن مشخص شود آیا عمل او مجزی است. یا نه. گفتیم گاه در امارات...

سال تحصيلي 91-90
درس دوشنبه 15/12/90-اجزاء در امر اضطراری و ظاهری

در بحث قبل در فرضی که عذر مستوعب باشد گفتیم گاه دلیل بدل اطلاق دارد یعنی دلیل تیمم هم مستوعب راشامل شود و هم غیر مستوعب را در این حال...

سال تحصيلي 91-90
درس يكشنبه 14/12/90-اجزاء

گفتیم باید در مقام اثبات بحث کنیم. همچنان باید توجه داشت که بحث ما در موردی است که عذر ما مستوعب نیست بلکه در جزئی از وقت حاصل شده است....

سال تحصيلي 91-90
درس شنبه 13/12/90-اجزاء در امر اضطراری

بحث در این است که آیا امتثال امر اضطراری (نماز با تیمم) مجزی از امر واقعی هست یا نه. بحث در جایی است که عذر ما مستوعب نباشد یعنی در...

سال تحصيلي 91-90
درس چهارشنبه 10/12/90-اجزاء

گفتیم امتثال هر امر مسقط همان امر است. بعد محقق خراسانی مسأله ی امتثال بعد الامتثال را مطرح کرده است. به این گونه در دو جا باید دوباره امتثال کرد:...

سال تحصيلي 91-90
درس سه شنبه 09/12/90-اجزاء

بحث در اجزاء است. در تعریف آن گفته اند: اتیان المامور به علی وجهه یقتضی الاجزاء او لا؟ الامر الرابع: ما الفرق بین هذه المسئلة و مسألة المرة و التکرار اگر امر...

سال تحصيلي 91-90
درس دوشنبه 08/12/90-اجزاء

صاحب کفایة در مبحث اوامر یازده فصل را مطرح می کند و اکنون به فصل سوم رسیده ایم فنقول: الفصل الثالث فی الاجزاء: مراد از اجزاء این است که اگر کسی...

سال تحصيلي 91-90
درس يكشنبه 07/12/90-دلالت امر بر فور یا تراخی

گفتیم امر نه دلالت بر فور دارد و نه دلالت بر تراخی. بعد گفتیم لازمه ی اطلاق امر فور است یعنی باید سریع مأمور به را اتیان کرد و نباید...