فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

آخرين دروس

مبحث واجب تخییری
درس 61 - 13/11/86-درس 61 - 13/11/86

الفصل التاسع: فی الواجب  التخییری: بحث ما  در بارۀ «واجب تخییری» است، نسبت به واجب تخییری سه ‌ تا اشکال وجود دارد، که اصولی ‌ ها  به خاطر  همین سه اشکال، این بحث...

مبحث واجب تخییری
درس 62 - 15/11/86-درس 62 - 15/11/86

سخن در بارۀ تصویر واجب تخییری بود که اصلاً معنای واجب تخییری چیست؟ ما نخست اقوالی را (که در معالم وقوانین  نیز آمده است) ذکر کردیم، آنگاه گفتیم که در «واجب تخییری» سه ‌...

مبحث واجب تخییری
درس 63 - 16/11/86-درس 63 - 16/11/86

بحث ما در «واجب تخییری» راجع به نظریه ‌ ی محقق خوئی بود، ایشان فرمودند که فرق  بین واجب تعیینی و بین تخییری این است که در «واجب تعیینی» وجوب به جامع اصیل تعلق...

مبحث واجب تخییری
درس 63 - 16/11/86-درس 63 - 16/11/86

بحث ما  در بارۀ  تجزیه  و تحلیل ماهیت« واجب تخییری» است ، که ماهیت واجب تخییری چیست ؟ گفتیم چون در تحلیل ماهیت واجب تخییری اشکالات  سه گانه است،فلذا نظریه ‌ های مختلف...

مبحث واجب تخییری
درس 64- 17/11/86-درس 64- 17/11/86

بحث ما  در بارۀ  تجزیه  و تحلیل ماهیت« واجب تخییری» است، که ماهیت واجب تخییری چیست ؟ گفتیم چون در تحلیل ماهیت واجب تخییری اشکالات  سه گانه است،فلذا نظریه‌های مختلف...

مبحث واجب تخییری
درس 65- 20/11/86-درس 65- 20/11/86

چنانچه قبلاً بیان شد، بحث ما دربارۀ ‌ تخییر بین اقل و اکثر است،به این معنی که آیا مولا می ‌ تواند مکلَّف را بین اقل و اکثر مخیر کند، البته...

مبحث واجب تخییری
درس 66 - 21/11/86-درس 66 - 21/11/86

الفصل العاشر: فی الواجب الکفائی؛ بحث در فصل قبلی راجع به واجب تخییری بود، در مقابل واجب تعیینی؛ ولی بحث ما در فصل دهم  در بارۀ  واجب کفائی است (در مقابل واجب عینی). و...

مبحث واجب تخییری
درس 67- 23/11/86-درس 67- 23/11/86

چنانچه معلوم شد، فصل دهم در بارۀ واجب کفایی است و گفتیم که  تکلیف از مفاهیم «ذات الاضافه» است، و نیز بیان شد که  «محور» در واجب تخییری «مکلف به» است، بر خلاف...

مبحث واجب تخییری
درس 68- 24/11/86-درس 68- 24/11/86

بحث ما در بارۀ واقعیت و ماهیت واجب کفایی است، وما تا کنون دو نظریه را بررسی کردیم، نظریۀ اول همان نظریۀ آخوند خراسانی بود که ما  نیز همان نظریه را انتخاب نمودیم، ...

مبحث واجب تخییری
درس 69 - 27/11/86-درس 69 - 27/11/86

ما تا کنون در بارۀ واجب کفایی پنج نظریه را مطرح کردیم که یکی از آنها نظریه ‌ ی واجب مشروط بود،منتها خود آخوند  به  نظریۀ واجب مشروط  تصریح نکرده ‌ بودند، ‌...

مبحث واجب تخییری
درس 70 - 28/11/86-درس 70 - 28/11/86

چنانچه قبلاً بیان شد برای واجب تقسیماتی ذکر کرد ‌ ه ‌ اند: 1) تقسیم واجب، به «مطلق و موقت»، 2) تقسیم موقت، به «مضیق و موسع»؛ 3) تقسیم مطلق ، به...

مبحث واجب تخییری
درس 71 - 29/11/86-درس 71 - 29/11/86

بحث در بارۀ این قاعدۀ اصولی است که: آیا «قضاء» تابع امراول است، یا «قضاء» به امر جدید می ‌ باشد؟ مثال1: اگر احیاناً  انسان فعلی را  که باید در زمان...

مبحث واجب تخییری
درس 72 - 30/11/86-درس 72 - 30/11/86

بحث ما در بارۀ ثمرات هردو قول بود، و لذا  مثال های برای آنها ذکر کردیم: الف) شخصی در تاریکی شب وضو گرفت . بعد از خواندن نماز و بعد از خروج...

مبحث واجب تخییری
درس 73 - 1/12/86-درس 73 - 1/12/86

* الفصل الثالث عشر: * هل الأمر بالشیء بعد الأمر به، ظاهر فی التأکید أو فی التأسیس؟ بحث در این است که آیا امر بعد از امر، مایۀ تأسیس است یا موجب تاکید...

1