فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

آخرين دروس

الامر الاول: في موضوع العلم و مسائله و غاياته
02-2 درس

درس:2 چهارشنبه 17/8/85@بحث ما در اينجا يك بحث منطقي و فلسفي است، ولي مرحوم آخوند به تبع صاحب فصول, اين بحث را در اينجا آورده. چنانچه كه قبلاً هم گفتيم,...

الامر الاول: في موضوع العلم و مسائله و غاياته
05-5 درس

درس:5 دوشنبه 22 / 8 / 85محقق خراساني در اين امر اول، ‌هفت جهت را بيان كرده است, كه چهار تاي آن مربوط است به مطلق علوم, و سه‌تاي...

الامر الاول: في موضوع العلم و مسائله و غاياته
04-4 درس

درس: ٤ يكشنبه 21 / 8/ 85چنانچه عرض كرديم, لازم نيست كه مرحوم آخوند به اين قضيه ملتزم بشود كه بين محمولات مسائل و موضوع علم واسطه بايد مساوي باشد,...

الامر الاول: في موضوع العلم و مسائله و غاياته
01-1 درس

درس: 1 سه‌شنبه 16/8/85الدوره السادسه: مرحوم صاحب كفايه در جلد1 كفايه مقدمه‌ي دارد كه در آن حدود سيزده امر را عنوان نموده است و همه‌ي آنها جنبه‌ي مقدماتي دارد,...

الامر الاول: في موضوع العلم و مسائله و غاياته
10-10 درس

درس:10 دوشنبه 29/8/85بحث ما درباره فرق بين مسائل اصوليه و قواعد فقهيه بود و تاكنون چهار فرق را متذكر شديم: قول مرحوم شيخ انصاري كه فرمود, مسائل اصوليه كارش...

الامر الاول: في موضوع العلم و مسائله و غاياته
07-7 درس

درس: 7 چهارشنبه 24/8/85بحث ما در مورد موضوع علم اصول است, عرض كرديم كه سه مطلب راجع به علم اصول است. مطلب اول اين بود كه موضوع علم اصول چيست؟...

الامر الاول: في موضوع العلم و مسائله و غاياته
03-3 درس

درس: 3 شنبه 20/8/85مرحوم خراساني در اين امر اول به هفت مطلب اشاره كرده, كه چهار مطلب آن مربوط است به مطلق علوم, اما سه مطلب ديگرش مربوط ...

الامر الاول: في موضوع العلم و مسائله و غاياته
09-9 درس

درس: 9 يكشنبه 28/8/85الجهه السابعه: في الفرق بين المسائل الاصوليه و القواعد الفقهيه.مطلب هفتمي كه مرحوم آخوند در امر اول فرموده, عبارت است از تفاوت مسألة اصولي با قواعد...

الامر الاول: في موضوع العلم و مسائله و غاياته
06-6 درس

درس: 6 سه‌شنبه 23/8/85بحث ما درباره تمايز علوم بود كه در حقيقت آخرين بحثي است كه راجع به مجموع علوم است، عرض كرديم در اينجا اقوال متعددي هست، يك قول...

1