فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

آخرين دروس

الامر الثاني و الامر الثالث و الامر الرابع و الامر الخامس و الامر السادس
20-20 درس

درس: 20 شنبه 18/9/85الجهه السابعه: في وضع أسماء الاشارة و الضمائر و الموصولات.قبل از آنكه جهت سابعه را مورد بحث قرار بدهيم، ثمرات بحث گذشته را بيان مي‌كنيم، يعني چه...

الامر الثاني و الامر الثالث و الامر الرابع و الامر الخامس و الامر السادس
22-22 درس

درس 22 دوشنبه 20/9/85بحث ما در باره هيئات جمله‌ي خبريه وجمله انشائيه است،‌ گفتيم كه محقق خراساني در اينجا مسئله را برده به آن جملي كه گاهي يستعمل في الخبر...

الامر الثاني و الامر الثالث و الامر الرابع و الامر الخامس و الامر السادس
23-23 درس

درس: 23 سه‌شنبه 21/9/85بحث ما درباره مفاد جمل اسميه است كه مضمون هيئت جمل اسميه چيست؟ گفتيم كه دو مقام را بايد از هم جدا كرد:1- در مقام نسبت كلامي...

الامر الثاني و الامر الثالث و الامر الرابع و الامر الخامس و الامر السادس
14-14 درس

درس: 14 سه‌شنبه 7/9/85چنانچه قبلاً گفتيم وضع پيوندي است ميان لفظ و ميان معني، كسي كه مي‌خواهد ميان لفظ و معنا پيوند بدهد, حتماً بايد طرفين را تصور كند, يعني...

الامر الثاني و الامر الثالث و الامر الرابع و الامر الخامس و الامر السادس
16-16 درس

درس: 16 شنبه 11/9/85الجهه الخامسه: في معاني الحروف و كيفية وضعها. جهت پنجم در باره اين است كه معاني حروف چيست و وضع آنها چگونه است؟ آخوند اين دو مطلب...

الامر الثاني و الامر الثالث و الامر الرابع و الامر الخامس و الامر السادس
11-11 درس

درس: 11 شـنبه4/9/58الامر الثاني: در اين امر دوم هشت مطلب را ذكر مي‌كنيم:1- نخستين مطلب اين است كه آيا دلالت الفاظ بر معاني ذاتي است, يا اينكه دلالت...

الامر الثاني و الامر الثالث و الامر الرابع و الامر الخامس و الامر السادس
24-24 درس

درس: 24 چهارشنبه 22/9/85چنانچه كه قبلاً گفتيم، نطريه را كه در باب حقيقت و مجاز مرحوم ابوالمجد الاصفهاني (ره) ابراز كرده است،‌در ادبيات عرب يك انقلاب جديدي را پديد...

الامر الثاني و الامر الثالث و الامر الرابع و الامر الخامس و الامر السادس
27-27 درس

درس: 27 دوشبنه 27/9/85هل الالفاظ موضوعة للمعاني الواقعية أو موضوعة للمعاني المرادة؟ نخست بايد ببينيم كه تصوير اين مسئله چگونه است، يعني اول بايد تصوير كنيم، سپس نگاه كنيم...

الامر الثاني و الامر الثالث و الامر الرابع و الامر الخامس و الامر السادس
13-13 درس

درس: 13 دو شنبه 6/9/85ما هو حقيقه الوضع؟ بحث ما در حقيقت وضع بود كه بيان شد.المطلب الرابع: في اقسام الوضع ومناشيه. در اين مطلب چهارم در باره دو چيز...

الامر الثاني و الامر الثالث و الامر الرابع و الامر الخامس و الامر السادس
21-21 درس

درس:‌21 يكشنبه 19/9/85بحث ما در باره اسماء اشاره، ضمائر و موصولات بود، ما قائل شديم كه موضوع‌له نه مفرد مذكر است، نه موضوع‌له اشاره است، بلكه موضوع‌له عبارت است...

الامر الثاني و الامر الثالث و الامر الرابع و الامر الخامس و الامر السادس
17-17 درس

درس: 17 دوشنبه 13/9/85بحث ما در باره معاني حرفيه است, محقق خراساني بين دو مبحث مخلوط كرده. گاهي بحث در اين است كه معاني حرفيه چيست؟ گاهي هم بحث در...

الامر الثاني و الامر الثالث و الامر الرابع و الامر الخامس و الامر السادس
15-15 درس

درس:15 چهارشنبه 8/9/85بحث ما در باره قسم چهارم از وضع است كه عبارت است از اينكه معناي متصور خاص باشد, ولي موضوع له خود معني نباشد بلكه موضوع له چيزي...

الامر الثاني و الامر الثالث و الامر الرابع و الامر الخامس و الامر السادس
12-12 درس

درس: 12يكشنبه 5/9/85بررسي مطلب سوم: (ما هو حقيقه الوضع)؟ در اينكه حقيقت وضع چيست, دو نظريه وجود دارد: الف) نظريه الجعل و المواضعه, ب) نظريه التعهد. اما نظريه اول كه...

الامر الثاني و الامر الثالث و الامر الرابع و الامر الخامس و الامر السادس
18-18 درس

درس:18 سه شنبه 14/9/85ما نظريه خود را در باره معاني حرفيه بيان نموديم و گفتيم كه ريشه‌ اينها به كلام علي(ع) بر‌مي‌گردد. در بحث الآن دو سئوال را مطرح و...

الامر الثاني و الامر الثالث و الامر الرابع و الامر الخامس و الامر السادس
25-25 درس

درس: 25 شنبه 25/9/85بحثي كه ما در اينجا داريم يك بحث ادبي است نه بحث اصولي. فلذا نبايد زياد روي آن معطل بشويم. بلكه همين مقداري كه نقطه نظر خود...

الامر الثاني و الامر الثالث و الامر الرابع و الامر الخامس و الامر السادس
19-19 درس

درس: 19چهار شنبه 15/9/85 بحث در اين بود كه آيا موضوع‌له حروف خاص است،‌يا موضوع‌له حروف عام است؟‌آخوند فرمودكه معاني حرفيه واسميه يكي است،‌ فلذا همانطور كه وضع و...

الامر الثاني و الامر الثالث و الامر الرابع و الامر الخامس و الامر السادس
26-26 درس

درس: 26 يكشنبه 26/9/85بحث ما در امر خامس است كه: هل الالفاظ موضوعة للمعاني الواقعيه أو موضوعة للمعاني المرادة؟ قبل الخوض في المقصود نذكر اموراً: الامر الاول: امر اول در...

1