فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

آخرين دروس

الامر السابع: في علائم الحقيقة والمجاز
29 درس-29 درس

درس:‌29 چهار شنبه 29/9/85بحث تبادر را تمام كرديم، فقط يك مسئله‌ استطرادي و جانبي باقي‌مانده و آن اين است، همين اشكالي كه به تبادر كرده‌اند كه مستلزم دور است،...

الامر السابع: في علائم الحقيقة والمجاز
31 درس-31 درس

درس: ‌31 يكشنبه 3/10/85بحث ما دربارة علامت سوم بود و گفتيم كه معناي اطراد اين است كه اگر جمعيتي با ديدگاه‌‌ها و فرهنگهاي مختلف؛ كلمة را در يك مورد...

الامر السابع: في علائم الحقيقة والمجاز
28 درس-28 درس

درس:‌ 28 سه شنبه 28/9/85الامر السابع: ‌في علائم الحقيقة و المجاز؛‌ هفتمين امري كه محقق خراساني عنوان كرده،‌تحت عنوان علائم حقيقت و مجاز است، در واقع هم علامت حقيقت و...

الامر السابع: في علائم الحقيقة والمجاز
30 درس-30 درس

درس:‌30 شنبه2/10/85العلامه الثالثه: الاطراد؛ سومين چيزي كه نشانه وعلامت معناي حقيقي از مجازي مي‌باشد عبارت است از اطراد.تعريف اطراد؛ اطراد را به دو نحو مي‌توان تعريف نمود: الف) صحة...

1