فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

آخرين دروس

الامر الثالث عشر: في المشتق
57 درس-57 درس

درس: 57 دو شنبه 30/11/85المطلب السابع: مطلب هفتمي كه مرحوم خراساني به عنوان مقدمه آن را متعرض مي‌شود، دفع يك توهم است. زيرا بعضي توهم كرده‌اند كه مشتق...

الامر الثالث عشر: في المشتق
56 درس-56 درس

درس: 56 يكشنبه 29/11/85المطلب السابع: «ما هو الاصل في المشتق»؟ مطلب هفتمي كه به عنوان مقدمه بحث مي‌كنيم، اين است كه اصل در مشتق چيست؟ مسلَّماً در زمان عرب...

الامر الثالث عشر: في المشتق
52 درس-52 درس

درس:52 چهارشنبه 18/11/85الامر الثالث عشر: «في المشتق»؛ مرحوم خراساني براي كفايه مقدمه‌اي دارد كه مشتمل بر سيزده امر است كه دوازده امر آن را خوانديم و الآن در امر سيزدهم...

الامر الثالث عشر: في المشتق
54 درس-54 درس

درس: 54 دو شنبه 23/11/85المطلب‌الخامس: گفتيم مطالبي را به عنوان مقدمه عرض مي‌كنيم؛‌دراين مطلب پنجم متذكر بعضي از صغريات هستيم كه در آنها به حسب ظاهر نزاع متصور...

الامر الثالث عشر: في المشتق
66 درس-66 درس

درس: 66 دو شنبه 14/12/85مرحوم خراساني در اينجا پنج مسئله را مطرح كرده و ما براي هركدام آنها يك عنواني مي‌دهيم تا مسئله كاملاً روشن بشود،‌عنوان مسئله اين بود:...

الامر الثالث عشر: في المشتق
55 درس-55 درس

درس: 55 شنبه 28/11/85المطلب السادس: «دلاله الافعال علي الزمان أو عدم دلالتها عليه»؛ مطلب ششمي كه آخوند در كفايه عنوان نموده اين است كه آيا افعال بر...

الامر الثالث عشر: في المشتق
67 درس-67 درس

درس: 67 سه شنبه 15/12/85المسئله الخامسه: «في قيام المبدأ بالموضوع»؛ نبايد مسئله پنجم را با مسئله چهارم يكي گرفت،‌در مسئله چهارم مغايرت مطرح بود‌( في مغايره المبدأ مع الذات)،...

الامر الثالث عشر: في المشتق
61 درس-61 درس

درس: 61 دوشـنبه 7/12/85گفتيم كه مشتق بر متلبس به مبدأ وضع شده، هر موقع اطلاق مي‌كنيم، بايد در ظرف (اتصاف) آن وصف هم باشد.بر اين مطلب أدله‌ي را اقامه كرده‌اند...

الامر الثالث عشر: في المشتق
65 درس-65 درس

درس: 65 يكشنبه 13/12/85مسئله اول اين است كه آيا مشتق بسيط است يا مركب؟ مسئله دوم اين است كه فرق بين مبدأ ومشتق چيست؟ گفتيم: فقط سيد شريف ناچار است...

الامر الثالث عشر: في المشتق
63 درس-63 درس

درس: 63 چهار شنبه 9/12/85بقي هنا مسائل: المسئله الاولي: «في ‌خروج الذات عن المشتق وعدمه»؛عنوان مسئلة اول اين است كه آيا ذات در مشتق داخل است،‌يا ذات در مشتق...

الامر الثالث عشر: في المشتق
53 درس-53 درس

درس: 53 شنبه 21/11/85چنانچه قبلاً بيان شد؛ بين ادبا و بين اصوليين در تفسير مشتق اختلاف نظر است؛ ادباء مي‌گويند: «المشتق هو اللفظ مأخوذ من لفظ آخر»؛ در حالي كه...

الامر الثالث عشر: في المشتق
58 درس-58 درس

درس: 58 سه شنبه 1/12/85بحث ما در تفسير كلمة(في الحال) است، هل المشتق حقيقه في المتلبس في الحال؟ سه احتمال را در معناي في الحال بيان كرديم:1- زمان...

الامر الثالث عشر: في المشتق
60 درس-60 درس

درس: 60 شـنبه 5/12/85محقق نائيني در باب مشتق دو مطلب دارند،حاصل ‌مطلب اولش اين بود كه اگر ما بگوييم: (مشتق) مركب است،‌حتماً بايد قائل به اعم بشويم. اما اگر...

الامر الثالث عشر: في المشتق
62 درس-62 درس

درس: 62 سه شنبه 8/12/85بحث ما در استدلال اعمي بود و گفتيم اگر اعمي بخواهد با تبادر استدلال كند، اين منقوض است با تبادر اخصي. اگر استدلال كند با عدم...

الامر الثالث عشر: في المشتق
59 درس-59 درس

درس: 59 چهار شنبه 2/12/85بحث ما در مقتضاي اصل عملي است. فرض كنيد در مسئلة مشتق از نظر دليل اجتهادي به جايي نرسيديم, مقتضاي اصل عملي چيست؟ آخوند فرق مي‌گذارد...

الامر الثالث عشر: في المشتق
64 درس-64 درس

درس: 64 شنبه 12/12/85چنانچه قبلاً بيان كرديم در اينجا دو مسئله است، مسئله اول در بارة بساطت مشتق و تركب مشتق بود كه آيا مشتق بسيط است يا مركب (في...

1