فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

آخرين دروس

قاعده لاضرر
125-درس 125 , چهارشنبه 18/3/84

چنانچه قبلاً عرض شد بعضي از احكام وچيزهاي در اسلام وجود دارد تصور شده كه اينها احكام ضرري هستند, فلذا علما...

قاعده لاضرر
124-درس 124 , سه شنبه 17/3/84

بحث ما در اين بود كه علما در باب عبادات مي‌فرمايند كه مراد از ضرر, ضرر شخصي است, اما در باب...

قاعده لاضرر
123-درس123 , دوشنبه 16/3/84

نظريه‌ي ششم : نظريه‌ي كه مادر باره (لا ضرر و لا ضرار) داريم روشن تر از ساير نظريه‌ها مي‌باشد, هر چند...

قاعده لاضرر
122-درس 122 , چهار شنبه 11/3/84

بحث ما در باره مفاد قاعده( لا ضرر) است,چنانچه كه عرض شد در اين هيئت تركيبيه, پنج نظريه وجود دارد,...

قاعده لاضرر
121-درس 121 , سه شنبه 10/3/84

بحث ما در قاعده(لاضرر) به اينجا منتهي شد كه معني و مفاد اين هيئت تركيبيه چيست؟ مرحوم شيخ انصاري فرمود كه معني...

قاعده لاضرر
120-درس 120 , دو شنبه 9/3 /84

بحث ما در مفاد هيئت تركيبيه(لا ضرر ولا ضرار) است, مرحوم شيخ انصاري فرمود كه از قبيل مجاز در كلمه است ويا از قبيل مجاز...

قاعده لاضرر
119-درس 119 , يكشنبه 8/3/84

بحث ما در باره نظريه شيخ انصاري است_ مرحوم شيخ( لا) را در (لا ضرر ولا ضرار) نافيه گرفته_ ايشان معتقد است براينكه (لا ضرر...

قاعده لاضرر
118-درس 118 , شنبه7/3/84

بحث ما را در باره فرق ميان ضرر وضرار بود, مختار ما اين شد كه ضرر اعم است از ضرر عمدي و...

قاعده لاضرر
117-درس 117 , چهار شنبه 4/3/84

در بحث(لا ضرر) بايد پنج كلمه را تفسير كنيم: 1- الضر: بفتح الضاد و تشديد الراء. 2- الضر:...

قاعده لاضرر
116-درس 116 , سه شنبه 3/3/84

بحث ما در قاعده(لا ضرر ولا ضرار) است وگفتيم كه راجع به اين قاعده, چند بحث مهم وجود دارد كه ما يكي از آنها را...

قاعده لاضرر
115-درس 115 , دوشنبه 2/3/84

اگر كسي در باره قاعده(لا ضرر) بخواهد تحقيق نمايد, بايد چهار مسأله را روشن سازد: 1- آيا قاعده(لا ضرر...

قاعده لاضرر
114-درس 114 , يكشنبه 1/3/84

بحث ما در قاعده(لا ضرر) است, گاهي مصدر ومدرك ما راجع به اين قاعده, قرآن كريم است, گاهي هم روايات است,...

قاعده لاضرر
113-درس 113 , شنبه 31/2/84

بحث ما در قاعده(لاضرر) بود, براي حرمت ضرر از كتاب و سنت دليل داريم, نخست سراغ قرآن رفتيم , از قرآن چند...

1