فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

آخرين دروس

شبهه وجوبيه، مقدمات و فروعات آن
112-درس 112 , چهار شنبه 28/2/84

بحث ما درباره قاعده(لاضرر ولا ضرار) است كه بسيار قاعده‌ مثمر وپر فايده مي‌باشد, هر چند كه ما در علم...

شبهه وجوبيه، مقدمات و فروعات آن
111-درس 111 , سه‌شنبه 27/2/84

الكلام: حول ما ذكره الفاضل التوني. بحث ما در اطراف كلام فاضل توني مي‌باشد, ايشان براي...

شبهه وجوبيه، مقدمات و فروعات آن
110-درس 110 , دوشنبه 26 /2/84

بحث ما در تصحيح فتواي مشهور است در دو‌تا مسأله, يكي در مسأله‌ اتمام در موضع قصر, دومي هم جهر در موضع اخفات, فتواي...

شبهه وجوبيه، مقدمات و فروعات آن
109-درس 109 , يكشنبه 25/2/84

الكلام: في صحه عمل تارك الفحص وعدمها إذا وافق الواقع. بحث ما در اين است كه آيا اگر مجتهد فحص نكرد وبه اصول...

شبهه وجوبيه، مقدمات و فروعات آن
108-درس 108 , شنبه 24/2/84

بحث ما در باره اين است كه اگر فحص واجب باشد, نسبت به واجبات مطلقه مشكلي نيست چون وجوب واجبات مطلقه فعلي است و بايد مكلَّف...

شبهه وجوبيه، مقدمات و فروعات آن
107-درس 107 , چهار شنبه 21/2/84

ما هو مقدار الفحص؟ بحث ما در اين بود كه ما بايد از دليل اجتهادي فحص نماييم وتا فحص نكنيم نمي‌توانيم اصول عمليه را جاري نماييم,...

شبهه وجوبيه، مقدمات و فروعات آن
106-درس 106 , سه شنبه 20/2/84

بحث ما در شرائط جريان اصول عمليه بود, يكي از اصول عمليه برائت است, اصل برائت نيز بردو قسم است: الف) برائت عقلي....

شبهه وجوبيه، مقدمات و فروعات آن
105-درس 105 , دوشنبه 19/2/84

بحث ما در شرائط جريان اصول است, نخست در باره شرائط جريان برائت بحث مي‌كنيم, برائت هم بر دو قسم است: الف) برائت...

شبهه وجوبيه، مقدمات و فروعات آن
104-درس 104 , يكشنبه 18/2/84

التنبيه الرابع: اذا دار الامر بين جزئيه شيئ اوشرطيته, وبين مانعيته اوقاطعيته. مثلاً مي‌دانيم كه يك چيزي در نماز معتبر است, يعني در اصل اعتبارش...

شبهه وجوبيه، مقدمات و فروعات آن
103-درس 103 , شنبه 17/2/84

بحث ما در باره علوي اول در اين جهت بود كه آيا ذي اجزاء را هم شامل است يا نيست, يا فقط ذي افراد...

شبهه وجوبيه، مقدمات و فروعات آن
102-درس 102 , چهار شنبه14/2/84

بحث ما راجع به مركبي است كه مكلَّف به ترك بعضي از اجزاء آن مضطر شده و ما در اين باره از سه جهت بحث...

شبهه وجوبيه، مقدمات و فروعات آن
101-درس 101 , سه‌شنبه 13/2/84

بحث ما راجع به مركبي است كه مكلف نسبت به ترك يك جزء آن مضطر است, آوردن ساير اجزاء لازم است...

شبهه وجوبيه، مقدمات و فروعات آن
100-درس 100 , دوشنبه 12/2/84

بحث ما در تنبيه اول راجع به نقيصه جزء ونقيصه‌ي شرط بود, تنبيه دوم هم راجع به زيادي جزء وزيادي شرط بود, تنبيه سوم كه...

شبهه وجوبيه، مقدمات و فروعات آن
99-درس 99 , يكشنبه 11/2/84

بحث ما راجع به رفع تعارض بين قاعده‌ي صحت( لاتعاد) وقاعد بطلان(من زاد في صلاته فعليه الاعاده) بود وگفتيم كه نسبت ميان هردو قاعده از نسب...

شبهه وجوبيه، مقدمات و فروعات آن
98-درس 98 , شنبه 10/2/84

بحث ما در باره بيان نسبت قاعده‌ صحت وقاعده‌ بطلان بود, ميان اين دو قاعده از نسب اربعه عموم وخصوص من وجه است, هر گاه كه...

شبهه وجوبيه، مقدمات و فروعات آن
97-درس 97 , چهار شنبه 7/2/84

بحث ما در باره‌ي زيادي ونقيصه در نماز است, در اينجا در دو مقام بحث مي‌كنيم: الف) از نظر...

شبهه وجوبيه، مقدمات و فروعات آن
96-درس 96 , دوشنبه 5/2/84

تنبيه دوم ما در باره زيادي جزء است, بحث ما در زيادي جزء به اينجا رسيد كه قاعده اوليه ايجاب مي‌كند كه هر...

شبهه وجوبيه، مقدمات و فروعات آن
95-درس 95 , يكشنبه 4/2/84

بحث در اين بود كه اگر كسي در مانعيت چيزي شك كند كه آيا مانع است يانيست, يا در قاطعيت چيزي شك كند كه آيا قاطع...

شبهه وجوبيه، مقدمات و فروعات آن
94-درس 94 , شنبه 3/2/84

بحث ما در اين است كه اگر انسان چيزي را در نماز اضافه كرد ونمي‌داند كه اين قاطع نماز است يا قاطع...

شبهه وجوبيه، مقدمات و فروعات آن
93-درس 93 , چهار شنبه 31/1/84

بحث ما در اين بود كه آيا در صدق زيادي قصد جزئيت هم شرط است يا شرط نيست؟ سه قول در اينجا...

1 2