فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

آخرين دروس

پنج تنبيه
43-درس 43 , چهار شنبه 2/0 1 /3 8

التنبيه الخامس: في حدود الاحتياط. مرحوم خراساني در كتاب(كفايه الاصول) چهار تنبيه دارد وما پنج تنبيه داشتيم ، چون ايشان تسامح در...

پنج تنبيه
42-درس 42 , دوشنبه 30/9/83

التنبيه الرابع في جريان البرائه في الشبهات الموضوعيه التحليليه: تا كنون بحث ما در مورد شبهات حكميه‌ي تحريميه...

پنج تنبيه
41-درس 41 , يكشنبه 29/9/83

بحث ما در باره اخبار (من بلغ) بود كه از اخبار(من بلغ) چه استفاده مي شود؟ در اينجا سه نظريه را مطرح...

پنج تنبيه
40-درس 40 , شنبه 28/9/83

بحث ما در تفسير رواياتي است كه از آنها به تسامح در ادلّه‌ي سنن نام مي‌برند، مفاد اين روايات چيست؟ آيا مفاد اين روايات تثبيت ثواب است...

پنج تنبيه
39-درس 39 , چهارشنبه 25/9/83

بحث ما درباره‌ي امكان احتياط در عبادات محتمله است (الامر الدائر بين الوجوب و غير الاستحباب)، بعضي‌ها خواسته‌اند كه از طريق تسامح در ادله‌ي سنن امري براي...

پنج تنبيه
38-درس 38 , سه‌شنبه 24/9/83

بحث ما در مورد اخبار (من بلغ) است. اخبار من بلغ را به مناسبت مسئله‌ي پيشين مي‌خوانيم، يعني يك عبادت محتمله‌اي هست كه (المحتمل بين الوجوب و...

پنج تنبيه
37-درس 37 , دوشنبه 23/9/83

بحث ما درباره‌ي عملي است كه مردد است بين واجب و غير مستحب‌، اگر واجب شد عبادت است و قصد امر لازم دارد، تمام تلاش اين است...

پنج تنبيه
36-درس 36 , يكشنبه 22 /9 /83

بحث ما در تنبيه اول در باره اين بود كه اصل حكمي درصورت جاري مي شود كه اصل موضوعي نباشد اگر اصل موضوعي در مقابلش بود...

پنج تنبيه
35-درس 35 , شنبه 21/9/83

اگر در باره‌ي حيواني ازنظر تذكيه شك كنيم ، گاهي شبهه شبهه‌ي حكميه است ، وگاهي شبهه، شبهه‌ي موضوعيه است وهر يك از اين دو قسم ،...

پنج تنبيه
34-درس 34 , سه‌شنبه 17/9/83

بحث ما در صورت اول است حيواني متولد شده ‌از كلب وغنم وشبيه هيجكدام آنها نيست هم در طهارتش شك داريم وهم در حليتش .در...

پنج تنبيه
33-درس 33 , دوشنبه 16/9/83

بحث ما در تنبيه اول بود. مرحوم شيخ انصاري در تنبيه اول براي شبهات حكميه چهار صورت و براي شبهات موضوعيه چهار صورت ديگر ذكر كرده بود....

1