فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

آخرين دروس

قاعده تجاوز
110-درس 110 , چهار شنبه 20/2/85

اصولاً اين قواعد ثلاث يا قواعد اربع را كه مي‌خواينم,يك غرض اصلي اين است كه نسبت اين قواعد را با استصحاب بدست...

قاعده تجاوز
109-درس 109 , سه شنبه 19/2/85

چنانچه كه قبلاً گفتيم قاعده تجاوز در جاي جاري مي‌شود كه انسان در مقام عمل ملتفت باشد, و لي احتمال سهو مي‌دهد,...

قاعده تجاوز
108-درس108 , دو شنبه 18/2/85

الامر الثالث عشر: شكي كه در قاعده تجاوز مطرح است, شك بعد از عمل است, اگر مي‌گويند در قاعده تجاوز به شك...

قاعده تجاوز
107-درس 107 , يكشنبه 17/2/85

الامر الحاديعشر: بحث ما در امر يازدهم مي‌باشد, قبلاً گفتيم كه قاعده تجاوز در تمام اعمال و اثناء جاري مي‌شود مگر در...

قاعده تجاوز
106-درس 106 , شنبه 16/2/85

چنانچه قبلاً بيان شد در باره قاعده تجاوز در حدود شانزده امر بحث خواهيم نمود كه هشت امرش را بحث نموديم. امر...

قاعده تجاوز
105-درس 105 , چهار شنبه 13/2/85

الامر السادس: بحث ما در امر ششم اين است كه گاهي شك در صحت مي‌كنيم, گاهي شك در وجود مي‌كنيم, و به...

قاعده تجاوز
104-درس 104 , سه شنبه12/2/85

الامر الخامس: بنابراينكه دخول به غير در قاعده تجاوز شرط است, هرچند كه ما گفتيم شرط نيست، منتها در شك در وجود كه مضي از محل...

قاعده تجاوز
103-درس 103 , دو شنبه 11/2/85

بحث ما در اين بود كه آيا شرع مقدس, دو قاعده تأسيس نموده, يكي بنام قاعده تجاوزو ديگر بنام قاعده فراغ, يا...

قاعده تجاوز
102-درس 102 , يكشنبه 10 /2/85

بحث ما در امر رابع است كه آيا ما دو قاعده داريم, يكي بنام قاعده تجاوز, ديگري بنام قاعده فراغ, يا بيش...

قاعده تجاوز
101-درس 101 , شنبه 9/2/85

بحث ما در امر سوم بود كه مدرك قاعده تجاوز وقاعده فراغ چيست؟ در اينجا چند قسم روايت داريم, كه برخي از...

1