فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

آخرين دروس

استصحاب ، ادله و ساير شقوق آن
93-درس 93 , دوشنبه 28 / 1 / 85

بحث ما در اين بود كه آيا در اطراف علم اجمالي,اصول جاري مي‌شود يا نمي‌شود؟ تاكنون سه قول و سه نظريه را مورد بررسي قرارداديم. ...

استصحاب ، ادله و ساير شقوق آن
92-درس 92 , شنبه 26 / 1 / 85

بحث ما در تعارض استصحابين استِ, گاهي دوتااستصحاب كه با همديگر تعارض مي‌كنند, يكي سببي هست, ديگري مسببي. يعني شك در يكي ناشي از شك...

استصحاب ، ادله و ساير شقوق آن
91-درس 91 , چهارشنبه 23/1/85

بحث ما در (تعارض الاستصحابين) است, گاهي دوتا استصحابي كه باهم متعارضند, در عرض هم هستند, مثل انائيني كه يقين داريم قطره خوني در يكي از...

استصحاب ، ادله و ساير شقوق آن
90-درس 90 , سه شنبه 22 / 1 /85

بحث ما در اين بود كه نسبت استصحاب با اصول عقليه چيست و نيز نسبتش با اصول شرعيه چه نسبتي مي‌باشد؟ گفتيم كه نسبت استصحاب...

استصحاب ، ادله و ساير شقوق آن
89-درس 89 , دوشنبه 21 / 1 / 85

بحث در اين بود كه تقدم اماره بر استصحاب از چه بابي هست؟ مرحوم خراساني معتقدند كه تقدم اماره بر استصحاب از باب ورود است, ما...

استصحاب ، ادله و ساير شقوق آن
88-درس 88 , يكشنبه 20 / 1 / 85

بحث ما در شرائط عمل به استصحاب و يا در شرائط جريان استصحاب است,آنچه كه تا كنون مطرح نموديم, شرط جريان استصحاب بود, شرط اول عبارت...

استصحاب ، ادله و ساير شقوق آن
87-درس 87 , شنبه 19 / 1 / 85

چنانجه عرض شد, ما يك استصحاب داريم و يك قاعدي(يقين), فرق اين دوتا در اين است كه در استصحاب, (حدوث) مسلّم است, اما بقاء مشكوك...

استصحاب ، ادله و ساير شقوق آن
86-درس 86 , چهار شنبه 16/ 1 / 85

چنانچه قبلاً بيان شد, در جريان (استصحاب) چند شرط معتبر است, الاول: شرط اول اين بود كه ميزان وحدت قضيتين است,...

استصحاب ، ادله و ساير شقوق آن
85-درس 85 , سه‌شنبه 15/1/85

چنانچه بيان شد ما در اين مسئله در سه مرحله بايد بحث كنيم: الف)آيا بقاء موضوع شرط است, يا (وحده القضيتين)؟ مرحوم شيخ...

استصحاب ، ادله و ساير شقوق آن
84-درس 84 , دوشنبه 14/1/85

خاتمه فيها امور: الاول: في شرائط الاستصحاب. علماي علم اصول براي استصحاب شروطي رابيان كرده‌اند كه يكي از آنها ( بقاء موضوع)، يا...

استصحاب ، ادله و ساير شقوق آن
83-درس 83 , چهارشنبه 24/12/84

تطبيقات ما راجع به مسئله تأخر حادث (اذا قيس حادث بحادث آخر), قواعد را بيان نموديم, و لي اين قواعد را...

استصحاب ، ادله و ساير شقوق آن
82-درس 82 , سه شنبه 23/12/84

بحث ما در آخرين (تنبيه) است و آن اين است كه مقصود از شك در حديث (لاتنقض اليقين بالشك) چيست؟ شك در لغت دو معني دارد,...

استصحاب ، ادله و ساير شقوق آن
81-درس 81 , دوشنبه 22/12/84

يكي از مسائل مهمي كه در در علم اصول مطرح مي‌باشد, اين است كه اگر عامي وارد بشود و بعداً هم مخصصي وارد بشود و...

استصحاب ، ادله و ساير شقوق آن
80-درس 80 , يكشنبه 21/12/84

التنبيه الرابع عشر: في استصحاب حكم المخصِص. ما نخست بايد محل نزاع را تحرير كنيم كه محل نزاع كجاست, سپس آراء...

استصحاب ، ادله و ساير شقوق آن
79-درس 79 , شنبه 20/12/84

بحث ما در مقام دوم راجع به اين بود (احد الحادثين) معلوم التاريخ است, اما حادث ديگر (مجهول التاريخ) مي‌باشد است, اين نيز مانند مقام اول,...

استصحاب ، ادله و ساير شقوق آن
78-درس 78 , سه شنبه 16/12/84

بحث ما در جايي است كه هر دو )مجهول التاريخ( هستند, يعني ما دو حادثي داريم, فلذا حادثي را به حادث ديگر مي‌سنجيم و هر...

استصحاب ، ادله و ساير شقوق آن
77-درس77 , دوشنبه 15/12/84

بحث ما در مقام اول بود كه چهار قسم داشت, و آن چهار قسم عبارت است از: الف) ان يترتب الاثر...

استصحاب ، ادله و ساير شقوق آن
76-درس 76 , يكشنبه 14/12/84

تذكر: حضرت استاد جلسه 75 را بطور كامل در درس 76 تكرار نموده است, فلذا دستور دادند كه درس 75 نوشته نشود. ...

استصحاب ، ادله و ساير شقوق آن
74-درس 74 , چهارشنبه 10/12/84

بحث ما در تنبيه دوازدهم است, كه از ز تنبيهات مشكل كفايه مي‌باشد, چنانچه كه بيان شد, گاهي حادث را به زمان مي‌سنجيم, گاهي هم حادث...

استصحاب ، ادله و ساير شقوق آن
73-درس 73 , سه‌شنبه 9/12/84

التنبيه الحادي عشر: المستصحب علي قسمين او علي اقسام ثلاثه: الف) ممكن است كه مستصحب (حدوثاً) اثر داشته باشد, ولي (بقاءً) بي اثر...